#footer-column-container { clear:both; } .footer-column { padding: 10px; }

Monday, May 31, 2010

Jual-Beli Atas Talian (Online): Kebaikan dan Keburukannya

1.0 PENGENALAN

Dewasa ini, dunia berputar seiring dengan peredaran masa. Pelbagai bentuk kemajuan telah dicapai dan dikecapi oleh segenap lapisan masyarakat. Dengan kewujudan era teknologi, segala urusan dapat dijalankan dengan mudah dan pantas. Salah satu kemajuan yang dicapai dalam era teknologi masa kini ialah pengaplikasian internet dalam kehidupan seharian. Perkembangan yang pesat dalam teknologi komunikasi ini telah merubah corak kehidupan manusia. Istilah 'dunia di hujung jari' sering digunakan bagi menggambarkan situasi tersebut. Menerusi penggunaan internet, segala urusan harian boleh dilakukan secara atas talian (online). Hal yang demikian termasuklah urusan pembayaran bil dan cukai, menghubungkan seseorang individu dengan dunia luar dan menjalankan urusan jual-beli.

'Jual-beli' secara online merupakan konsep yang kian mendapat tempat dalam kalangan para peniaga dan pembeli di negara ini. Antara produk-produk yang ditawarkan dalam perniagaan internet ini termasuklah produk kecantikan, kesihatan, pakaian, aksesori dan sebagainya. Pelbagai laman sesawang telah diwujudkan oleh para peniaga bagi memasarkan produk-produk keluaran syarikat mereka untuk memudahkan para pembeli membuat pilihan. Meskipun kaedah jual-beli atas talian ini dilihat mendatangkan banyak manfaat kepada pihak penjual mahupun pembeli, namun terdapat beberapa keburukan yang dapat dilihat menerusi perlaksanaannya.

2.0 TUJUAN KAJIAN

Tujuan kajian ini dilakukan adalah untuk:

2.1 Mengenal pasti sama ada barang yang di tempah selamat sampai seperti yang dijanjikan atau tidak.

2.2 Mengetahui sebab-sebab jual beli atas talian masih menjadi pilihan sesetengah pihak walaupun terdapat risiko.

2.3 Mengenalpasti sama ada kualiti barang yang diperolehi sama seperti yang dijanjikan.

3.0 KAEDAH KAJIAN

Kaedah kajian yang akan digunakan untuk menjawab persoalan kajian ini adalah dengan menggunakan kaedah:

3.1 Resensi perpustakaan
~ Resensi ini akan diperolehi melalui pembacaan buku, majalah,tesis,jurnal dan bahan lain.

3.2 Borang soal selidik

~ Borang tersebut mempunyai beberapa soalan berkaitan dengan jual beli atas talian.
borang berkenaan akan diedarkan kepada para pelajar di UKM untuk mengetahui
pendapat mereka terhadap jual beli secara atas talian.

4.0 SKOP KAJIAN

Dalam penyelidikan ini, penyelidik memilih skop kajian yang terdiri daripada 30 hingga 50 orang pelajar UKM.

5.0 DAPATAN KAJIAN

5.1 Pendahuluan
5.2 Definisi
5.3 Kebaikan jual beli atas talian
5.4 Keburukan jual beli atas talian
5.5 Pandangan orang ramai tentang jual beli atas talian

6.0 KESIMPULAN

Jual beli atas talian merupakan satu perkara yang mempunyai kebaikan dan keburukan. Oleh itu, pengguna haruslah bijak dalam membuat pilihan sekiranya mereka ingin membeli barang secara atas talian. Justeru itu, pembekal seharusnya memenuhi kehendak pengguna dan juga memberi barangan kepada pengguna seperti yang telah dijanjikan.

7.0 RUJUKAN

8.0 LAMPIRAN

2 comments:

  1. slam...boleh sya dpatkan contoh penuh kajian ini untuk membantu kajian yang saya sedang jalankan....

    ReplyDelete