#footer-column-container { clear:both; } .footer-column { padding: 10px; }

Monday, June 7, 2010

SoaL SeLiDiK

TAJUK:
JUAL-BELI SECARA ATAS TALIAN: KEBAIKAN DAN KEBURUKAN

BORANG SOAL SELIDIK

BAHAGIAN A:- Sila tandakan ( / ) pada ruangan yang disediakan

1. JANTINA:
( ) LELAKI
( ) PEREMPUAN

2. ETNIK:
( ) MELAYU
( ) CINA
( ) INDIA
( ) LAIN-LAIN .................................. (Nyatakan)

3. AGAMA:
( ) ISLAM
( ) KRISTIAN
( ) HINDU
( ) BUDDHA
( ) LAIN-LAIN .................................. (Nyatakan)

4. STATUS:
( ) BUJANG
( ) BERKAHWIN

5. PEKERJAAN:
( ) KAKITANGAN AWAM
( ) KAKITANGAN SWASTA
( ) LAIN-LAIN

BAHAGIAN B:- Sila tandakan ( / ) pada ruangan yang disediakan

1. Anda faham apa yang dimaksudkan dengan kaedah jual-beli secara atas talian (online)
( ) Ya
( ) Tidak

2. Anda pernah membeli barangan secara atas talian (online)
( ) Ya
( ) Tidak

3. Anda berpuas hati dengan perkhidmatan jual-beli secara atas talian (online) yang ditawarkan
( ) Ya
( ) Tidak

4. Kekerapan anda membeli produk secara atas talian dalam tempoh sebulan
( ) 1-2 kali
( ) 3-4 kali
( ) 5-6 kali
( ) Lebih daripada 6 kali

5. Jenis produk jualan atas talian (online) yang menjadi pilihan anda
( ) Produk kecantikan
( ) Produk kesihatan
( ) Pakaian dan aksesori
( ) Lain-lain .................................. (Nyatakan)

BAHAGIAN C:- Sila tandakan ( / ) pada ruangan yang disediakan mengikut skala

1. Sangat tidak bersetuju
2. Tidak bersetuju
3. Tidak pasti
4. Setuju
5. Sangat bersetuju

1. Kaedah jual-beli secara online menjimatkan masa membeli-belah
1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( )

2. Kaedah jual-beli secara online lebih menjimatkan kos berbanding kaedah jualan secara langsung
1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( )

3. Kaedah jual-beli secara online memberikan variasi pilihan produk kepada pembeli
1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( )

4. Kaedah jual-beli secara online melipatgandakan keuntungan berbanding kaedah jualan secara langsung
1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( )

5. Kualiti produk yang diterima sama seperti yang dijanjikan
1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( )

6. Produk yang ditempah secara online diterima pada masa yang ditetapkan
1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( )

7. Pengguna lebih terdedah kepada unsur penipuan melalui jual-beli secara online
1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( )

8. Proses jual-beli secara online lebih rumit berbanding proses jual-beli secara langsung
1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( )

9. Proses jual-beli secara online hanya diketahui oleh segolongan masyarakat tertentu sahaja
1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( )

10. Belian secara online dirasakan mempunyai kos tersembunyi (misalnya kos penghantaran)
1 ( ) 2 ( ) 3 ( ) 4 ( ) 5 ( )

3 comments: